Zorgboerderij

Zodra het weer het toe laat, zullen wij zoveel mogelijk actief buiten bezig zijn. De werkzaamheden worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt en zullen bijvoorbeeld bestaan uit de volgende activiteiten:
– Tuinieren: schoffelen, zaaien, oogsten, snoeien, gras maaien…
– Dieren verzorgen: eieren rapen, hokken schoonmaken, knuffelen, voeren…
– Creatieve producten maken: vogelhuisjes, krantenbakken, tekst op hout…
– Camping & B&B runnen: huisje poetsen, bedden opdekken, ontbijt klaarzetten, gasten ontvangen…

Voor wie

Zorgboerderij De Beukenhoeve wordt vanaf 1 juni 2019 gerund door ASVZ en is met name gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ook kan er sprake zijn van bijkomende problematiek zoals autisme, depressie, adhd, hechtingsproblematiek etc. De meeste cliënten hebben een zeer intensieve zorgvraag.
Ook mensen die binnen een andere instelling wonen maar hier bij ASVZ willen werken kunnen van harte welkom zijn. Tenslotte kunnen mensen vanuit een PGB hier dagbesteding afnemen. Vervoer dient meestal door de deelnemer zelf geregeld te worden.

Missie & visie

De Beukenhoeve heeft als doel het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij worden de cliënten zoveel mogelijk ingeschakeld waarbij rekening gehouden wordt met zowel hun cognitief ontwikkelingsniveau als hun sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. In samenspraak met de cliënt en zijn eventuele vertegenwoordiger worden competentiedoelen opgesteld waar op methodische wijze aan gewerkt wordt, middels de Triple-C methodiek.

Als de cliënten het gevoel hebben dat zij hier het bedrijf runnen, zijn wij goed op weg!

Groepsgrootte

De groepsgrootte en begeleidingsintensiteit is afhankelijk van de indicaties van de cliënten. De meesten hebben een ZZP6 of ZZP7. Er werken twee begeleiders en ongeveer 7 tot 10 cliënten per dag.

De begeleiding

De dagelijkse ondersteuning van de cliënten wordt vormgegeven door medewerkers van ASVZ. Zij zijn allen geschoold en worden ondersteund door een orthopedagoog.

Inschrijven

Heeft u interesse in dagbesteding op zorgboerderij De Beukenhoeve, bel of mail gerust naar ASVZ (locatie Vincentius in Udenhout: 013-5118000) voor meer informatie. De zorgboerderij valt onder verantwoordelijkheid van teamleider Eefje van de Wouw (06-12363751).